MC NHẬT AN

Do mình vốn yêu thích nghề dẫn và được trở thành thành viên của CLB SaiGon News Academy. Từ đó mình chủ động tìm hiểu và bám nghề nhiều hơn. Mình sớm định hình được phong cách dẫn của bản thân. Mình khá tự tin vào tư duy biên tập của bản thân và điều đó là “vũ khí” mỗi khi dẫn bất kì chương trình nào của mình.

Scroll to Top