MC NHẬT AN

Hành trình luyện tập giọng nói của bản thân, đây là một hành trình rất dài. Mình bắt đầu sửa phát âm trước và mỗi buổi sáng, mình dành thời gian để khởi động toàn bộ cơ miệng. Mình chọn thử thách bản thân bằng cách luyện đọc mỗi ngày một thể loại khác nhauNgoài ra mình cũng đầu tư xây dựng nội dung trên YouTube, website để tăng độ nhận diện cá nhân giữa “biển” thị trường giọng đọc. 

Scroll to Top